تبلیغات

حمایت مالی از سایت

X

نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینا - مطالب آبان 1392
یکشنبه 19 آبان 1392

قیمت نرم افزار و نحوه خرید

   نوشته شده توسط: مهندس سید رحمت الله انصاری    

http://tebsonaty.blognovin.com/

  جهت تماس و خدمات پشتیبانی همه روزه غیر از تعطیلات از ساعت 9صبح الی 8 بعد از ظهر با شماره 09123382295 تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


علل

تصویر فوق مربوط فصل علل و علائم بیماری ها از نرم افزار کتاب اول قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

بهداشت آب

آفتاب زدگی

علائم احتباس

نشانه های باد در بدن

نشانه های بند آمدگی ها

علائم بیماری

حالات وضعیت بیمار

نشانه های امتلاء (پرشدگی)

علائم بیماری های منفرد و مشترک

علائم ناقص الخلقه ها

حالات غیر عادی گوهر بدن

عامل ورم

 كلیات در باره عرَض ها

اثر ورم بر نبض

آثار درد

اثر غذا و آشامیدنی ها بر نبض

  آسایش (ترویح)

عوامل ماسکه بدن

 عوامل آسمانی

عوامل موثر بر نبض انسان

عوارض ناشی از حركات نفسانی

علائم از هم گسستگی

بادهای درد زا

 اثر باد جنوب

 اثرات باد مغرب

اثرات باد مشرق

بدشكلی بدن

اثرات باد شمالی

آزمایش مدفوع

كیفیت مدفوع و قوام آن

رنگ مدفوع

عوامل بهم رسان

بیداری

  بیماری چیست ؟

بیماری ها به طور كلّی

 بیماری های مركب

بیماری های اندازه دو گونه اند

بیماری های بهاری

بیماری های گسستگی آور

بیماری پائیزی

بیماری وكیفیت واختصاصات سال

بیماری تابستان

بیماری زمستان

چیرگی بلغم

چیرگی خون

چیرگی صفرا

چیرگی سودا

درد ناشی از حركت

 عوامل ایجاد درد

درد ناشی از اخلاط بد

عوامل دردها

عوامل بركندگی و دررفتگی

دستور گرفتن نبض بدن

احتباس

علل و اسبات بیماری

علل سابق بیماری عبارتند از

علت قرحه

نشانه های اعتدال مزاج

  فصول و شرح آن ها

فصول چهارگانه سال

فزونی استخوان و غده ها

 علل پدیده های های جسمی

اثر خور اک و نوشیدنی ها

 حركات غیرطبیعی بدن

عوامل جدایی انداز

موجبات گستگی پیوندها

موجبات گشاد شدن مجاری

جوش ها

گزینش مسكن

هوای گرم

حالات انقباض

حمام

 فواید و مضرات گرمابه

آب های شبی  و زاجی

تاثیر حر كت و آرامش

  هوای خوب

هوای آلوده

هوای مرطوب

هوا و تاثیرات آن

هوای خشک

هوای سرد

عوامل كم و كاستی در بدن

  كیفیت مدفوع و قوام آن

خواب

تاثیر خواب و بیداری

اثر خواب و بیداری بر نبض

عوامل خشكی بخش بدن

كنش های اندام

 مراحل كنش داروها

عوامل لذّت

اثر مناطق سردسیر

اثر مناطق گرمسیر

مواد اولیه ورم ها

مزاج بهار

مزاج پاییز

مزاج  و طبایع

مزاج تابستان

مزاج زمستان

 موجبات مفید و غیرضروری

موجبات ورم

محیط زیست

موضع ورم

كلیاتی در باره نبض

  علل نبض اره ای

 علل نبض بدوزن

 نبض زنان باردار

نبض دردمندان

علل نبض دو ضربانی

نبض در فصول سال

نبض هماهنگ و مختلف

نبض مزاج سرد

نبض مزاج تر

نبض مزاج خشک

نبض مزاج گرم

  نبض جنس مرد و زن در طول عمر

نبض طبیعی

نبض های تركیبی واجد نام

نبض در حالات مختلف روانی

نبض در مناطق مسكونی

علل نبض دم موشی

علل ناتوانی اندام ها

پالایش (تنقیه)

رنگ مدفوع

رطوبت بخشها در بدن

عرض ها (روی آوردها)

سبب های نبض فترتی

سبب نبض لرزان

سبب نبض ترنجیده

عوامل صاف كننده

سردی بخش های بدن

علل تاثیر مواد با سطح بدن

 سوء هضم و امتلاء

تغییر نبض به وسیله ورم

تاثیر تغییر ات هوایی

تغییر نبض بر اثر حالات غیرطبیعی

حالات تن و نوع بیماری ها

عوامل بندآمدن و تنگ شدن مجاری

طرز بررسی ادرار

شرح علائم آزمایش ادرار

رنگ ادرار

نشانه ادرار سرخ رنگ

نشانه  ادرار سبزرنگ

نشانه ادرار سیاه رنگ

نشانه درار سفیدرنگ

 رجحان رنگ در ادرار

رقت ادرار

غلظت ادرار

تیرگی رنگ ادرار

بوی ادرار

تشخیص كف اد رار

انواع رسوب ها در ادرار

رسوب گوهر

رسوب خمیر

رسوب زالوئی

كمیت رسوب

كیفیت رسوب

زمان رسوب و آمیزه های رسوب

 نتیجه گیری از زمان رسوب

كمیت ادرار

ادرار پخته

ادرار در مراحل عمر

ادرار زن ان و مردان

مقایسه ادرار حیوان و انسان

  مواد مشابه ادرار

تشخیص به وسیله درد

تشخیص بیماری های درونی

تشخیص بیماری ازحالات مزاجی

تشخیص مزاج به وسیله گوشت و پیه

  تشخیص مزاج از مو

تشخیص مزاج از علائم رنگ پوست

نتیجه گیری مزاج از شكل اندام ها

 نتیجه گیری مزاج از تاثیرپذیری اندام

  نتیجه گیری مزاج از خواب و بیداری

نتیجه گیری مزاج از كنش ها

تشخیص درد به وسیله ورم ها

تشخیص به وسیله وضع و حالت

 تشخیص ورم ها

 تسكین دهنده ها ی درد

تاثیر شستشو ی بدن بر نبض

تاثیر ورزش بر نبض

 تاثیر ورمها بر نبض

عوارض ناشی از باد

عوامل زمینی

ورم گرم

ورم های غیرگرم

عوامل زبر كننده


 

علم طب

تصویر فوق مربوط فصل علم طب و ارکان طبیعی از نرم افزار کتاب اول قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

 علم طب

هدف علم طب

سنجش علل

دامنه علم طب

ارکان چهارگانه

خاك

آب

هوا

آتش

مزاج

مزاج معتدل

مزاج نامعتدل

مزاج نا معتدل مركب

مزاج اندام ها

اندام های گرم مزاج

اندام های سرد مزاج

اندام های مرطوب مزاج

اندام های خشك مزاج

مزاج گروه های سنتی

اخلاط چهارگانه

خلط خون

خلط بلغم

خلط صفرا

خلطصفرای غیرطبیعی

خلط سودا

غضروف

اندامها و انواع آن

عصب

اعصاب خاجی

اعصاب مغز و گذرگاه آن ها

عصب دنده های كمر

عصب مهره های قفسه سینه

علت پیدایش خلط ها

جنس قوا

قوای كارفرما

قوای حیاتی

كنش ها ی بدن

ماهیچه های سر

ماهیچه ، عصب ، وتر و زردپی

ناخن ها

نیروی مدركه ظاهری

نیروی مدركه باطنی

قوای نفسانی حركت دهنده

نیروهای مدركه نفسانی

اعصاب نخاعی گردن

ستون پشت

تعریف شریان ها

شریان پایین رو

دو شریان سبات

شریان بالارو

شریان آئورتی

تشریح انگشتان

ماهیچه های پلك

تشریح استخوان های آرواره و بینی

تشریح بینی

تشریح دندان ها

تشریح مفصل آرنج

تشریح بازو

تشریح كتف

تشریح ماهیچه های كره چشم

ماهیچه های آلت تناسلی مرد

ماهیچه های انگشتان دست

ماهیچه های انگشتان پا

ماهیچه های آرواره زیرین

ماهیچه های بازو

ماهیچه های بیضه ها

ماهیچه های بینی

ماهیچه های گردن و پس گردن

تشریح ماهیچه های گونه

تشریح ماهیچه های حنجره

ماهیچه های لب

ماهیچه های مقعد

ماهیچه های مثانه

ماهیچه های مچ

ماهیچه های پشت

تشریح ماهیچه صورت

ماهیچه های ران

ماهیچه های ساعد

ماهیچه های شكم

ماهیچه های سینه

تشریح ماهیچه های زبان

ماهیچه های ساق و زانو

ماهیچه های حلق

ماهیچه مفصل پا

تشریح مچ

تشریح مهره های كمر

ماهیچه های استخوان لامی

مهره های قفسه سینه

تشریح استخوان های كف دست

تشریح استخوان های لگن

تشریح استخوان ران

تشریح استخوان ساق پا

تشریح مفصل زانو

تشریح قدم / مچ پا تا انگشتان

گفتار مختصری در باره فواید پاها

تشریح گردن

تشریح مهره ها

تشریح ساعد

تشریح دنده ها

تشریح استخوان جناغ سینه

تشریح استخوان چنبر / تَرقُوه

فایده ستون پشت

وریدهای دست

ورید جوف پایین رو


بهداشت

تصویر فوق مربوط فصل بهداشت و پیشکیری از نرم افزار کتاب اول قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

مسافر چه نوع آبی بنوشد؟

شستشو با آب سرد

آب و شراب

انواع ورزش

درمان بند آمدگی ها پیران

  برنامه مسافرت

بهداشت سالمندان

 بیماری های كودكان

درمان بدن های حساس

 درمان گرم مزاجان

درمان خستگی ناشی از ورزش

درمان سرد مزاجان

بهداشت ورزشكاران

 دستور برا ی مسافران فصل سرما

گرم نگهداشتن دست و پا درسفر

برنامه دریانوردان

فربه شدن لاغران

فواید استحمام

حفظ سلامت در فصول

 شستشوی و گرمابه ها

جایگزین شیر مادر

دستور غذایی پیران

غذاها و گوارش آن ها

تغییر حجم دادن اندام ها

خواب و بیداری

خواب تندرستان

 خستگی های بعد از ورزش

پیدایش خستگی

خستگی قرحه ای

خستگی های تمددی (كشیدگی)

 تمطی و خمیازه

خلقیات زن شیرده

خشكی بیش از حداعتدال مزاج

مالش و ماساژ

مالش دادن سالخوردگان

مقدار غذا

مزاج های بد

تری بیش از حداعتدال مزاج

موقع غذا

مواقع شروع و پایان ورزش

  مراقبت ازنوزا د

در ورزش سه نكته باید رعایت شود

نوشابه پیران

پرورش خردسالان

پیشگیری از بیماری

  رنگ نباختن در سفر

رژیم غذائی تعادل مزاج

  رژیم لاغری

رشته عملی طب دو بخش است

ریخت و هیات پستان

محافظت مسافران در فصل گرم

 سنّ زن شیرده

 شستشوی نوزاد

شیر داد ن و جنباندن كودک

تندرستی و بیماری

عوارض ورزش بر جسم

روش خوابیدن

تخلخل

وعده های غذا

گفتار عمومی در باره ورزش

  ورزش پیران

 زیان استحمام


بیماریهای عمومی

تصویر فوق مربوط فصل بیماری های عمومی از نرم افزار کتاب اول قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

فصد و رگهای دست

 پیشگیری عوارض در قی

   بند آوردن تخلیه

 بهداشت و تغذیه

 داغ كردن(الكی)

درمان اسهال مفرط

درمان فسخ(پارگی)

 درمان قَی مفرط

درمان ورم ها

داروی مالشی

داروهای پخته شدن ورم

دستور و ابزار رگ زدن

اسهال و دستورهای آن

دستور برا ی قَی كننده

اِمالَه

استعمال دارو در تداوی

رگ زدن(فصد)

 فواید قَی كردن

 درمان اندام تباه شده و بریدن آن

داروهای مسهل و قی

 قَی مفرط و زیان آن

حالات داروهای مسهل

حجامت

بیمارانی که نباید قی کنند

كمیت دارو در درمان

مواقع رگ زدن

 داروی مسهل بی اثر

نطول (داروی پاشیدنی)

نوع دارو دردرمان

 حالات و مواردی كه برای رگ زدن مناسب نیستند

رگ های پاكه نیشترپذیرند

اعمال بعد از رگ زدن که باید رعایت شود

 در باره شكافتن اندام

 گسستگی پیوندها ،  ضرب دیدگی، افتادن

  درمان را از كجا شروع كنیم؟

  بیماری های ناشی از سوء مزاج

تسكین دهنده درد

 توقف تخلیه (توقف خونریزی)

وقت و زمان دردرمان بیماری

 زالو درمانی

 زمان و چگونگی تخلیه بدن


تدبیر

تصویر فوق مربوط فصل تدبیر داروسازی از نرم افزار کتاب دوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

الواح در باره ادویه مفرده

 آمیزش داروها

 كاربرد مفردات داروئی در آرایش

شناسایی اعمال داروهای ساده

داروی فشرنده(عاصِر)

تاثیر عوامل خارجی بر دارو

  داروی بادشكن(كاسِرُالرّیح)

  داروی بادزا(مُنَفِّخ)

بندآورنده (مُسَدِّد)

داروی بازدارنده(رادِع)

داروی به هم آورنده (مُدُمَل)

داروی چرک آور (موسِخ للقروح)

 داروی داغ گذار (كاوی)

ادویه مفرده

مسهل، معرق، مدر

 داروی  فاصله انداز (مُفَحَّج)

  داروی گنداننده(مُعَفَّن)

داروی غلیظ كننده (مُغَلَّظ)

داروی قَرحه آور (مُقَرَّح)

 اثر دارو بر دمل ها و جوش ها

داروی گوارنده(هاضِم)

 داروی گیرنده(قابِض)

داروی هموار كننده (مُمَلِّس)

 در بیماری های مربوط به چشم

كاربرد دارودر اندام های دفعی

کاربرد دارو  دردفع انواع سموم

كاربرد دارو در بیمار ی های ناحیه سر

 بیمار ی های دستگاه تنفسی و سینه

كاربرد دارو در اندام های تغذیه

کاربرد دارو  در انواع تب

داروی كشنده(جاذِب)

داروی خورنده(اَكال)

 داروی خرد كننده (مُفَتَّت)

 داروهای خشكاننده )مُجَفِّف)

افعال و خواص مفردات داروئی

كوبیدن دارو

 شرح كنش داروها

 داروی كشنده(قاتِل)

داروی لغزاننده(مُزلِق)

لوایح ادویه مفرده

داروی سوزش دهنده (یذِع )

اثر داروی مفرد در مفاصل و ابزار مفاصل

داروهای مرطوب كننده (مُرَطِّب)

داروهای سردكننده(مُبَرِّد)

داروی بازكننده(مُفَتَّح)

مجاورت دارو با داروی دیگر

داروی پاره كننده (مُقَطِّع)

 داروی توان بخش (مُقَوّی)

قانون در طب ابن سینا، كتاب دوم

داروی خارنده(مُحَكک)

 داروی سرخ كننده (مُحَمَّر)

داروی مُهرگذار(خاتِم)

داروی لطافت بخش (ملَطِّف)

منجمد كردن دارو

برداشت داروهای طبیعی  و نگهداری آن ها

تِریاق و پادزهر

پختن دارو

 داروی پوشاننده(مُغری)

داروی پوست كن (قاشِر)

 داروی رساننده(مُنضِج)

داروی رویاننده گوشت

 سم

صفات داروها

شناسایی مزاج داروهای مفرده از طریق قیاس

شستن دارو

داروی شوینده(غَسّال)

داروی سست كننده (مُرخی)

سوزاندن دارو

داروی سوزنده(مُحرِق)

داروی تحلیل برنده (محلل)

 داروی تخدیر كننده (مُخَدِّر)

تاثیر دا رو ی مفرد در زخم ها و قَرحه ها

 داروی زبری بخش (مُخَشَّن)

داروی زداینده(جالی)


مزاج

تصویر فوق مربوط فصل مزاج مفردات داروئی از نرم افزار کتاب دوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

شناختن گرمی و سردی مفردات

شناخت مزاج مفردات از رنگ و بوی

قیاس مزاج مفردات از اقسام مزه

قیاس مزاج مفردات از انواع بی مزه

قیاس مزاج مفردات از مزه های گرم

قیاس مزاج مفردات از مزه های سرد

قیاس مزاج مفردات از تاثیر شیرین و چرب بر زبان

قیاس مزاج مفردات از لذت شیرینی از چیست ؟

قیاس مزاج مفردات از سبب پیدایش شیرین و چرب

قیاس مزاج مفردات از كنش تلخ و شور

قیاس مزاج مفردات از كنش مزه تند و ترش

قیاس مزاج مفردات از سایر كنش ها

قیاس مزاج مفردات از آمیختگی مزه ها

 قیاس مزاج مفردات از شناخت به وسیله رنگ

مزاج سست و جدایی ناپذیر

انواع مزاج داروها

مزاج داروهای مفرده

مزاج نیرومند

قوای مزاج داروها از راه آزمایش

شرط  اول آزمایش قوای مزاج

شرط دوم آزمایش قوای مزاج

شرط سوم آزمایش قوای مزاج

شرط چهارم آزمایش قوای مزاج

شرط پنجم آزمایش قوای مزاج

شرط ششم آزمایش قوای مزاج

شرط هفتم آزمایش قوای مزاج

شناسایی مزاج از طریق قیاس


مفردات

 

تصویر فوق مربوط فصل مفردات داروئی از نرم افزار کتاب دوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

 

شامل   مفردات داروئی (مخزن الادویه ) گیاهی  ، معدنی ، حیوانی و  براساس  28 حرف فارسی تنظیم شده و علاوه شرح کامل و خواص داروئی تصاویر آنهارا شامل میشود، که فهرست تعدادی از آنها  به شرح ذیل است .

آبار

آبنوس

آبیل

 آجر ، خشت ،  انیته

آچین

آذان الفار ، مروش، چوه کنی

آذربو،عرطنیثا

آذریون(گل آفتاب پرست)

آردتوله

آرغیس،پوست ریشه زرشک

آزاد درخت

آس

آس بری(مورد اسفرم)

آسیوس ، نمک چینی

اطریلال ، غازاباغی ،  کاک چنگی

 آلسن ، حشیشه النجات ، حشیشه السلحفات

 آملیلس

انس النفس ، باشکاطامن

آب کمه

ابازیر

ابراهیمیه

ابریشم

ابرون ، همیشه بهار

ابزار

ابقر، شوره

ابن عرس ، راسو و موش خرما

ابوخلسا

ابوقانس(غاسول رومی)

ابوقسطس

ابهل،عرعر، سرو کوهی

اتان ، خر ماده

اتباطون

اترج ،  ترنج ، بالنگ

اتنکن ، انجره

اتیس

اثل ، درخت گز

اثلق ، فنجنگشت ،ذوخمسه اجنحه ، اغنیس

اثمد ، سرمه ، انجن

اجاص ،  آلو

احریض ، گل کافشه ، گل خسق ،  رنگ زعفران ، کاجیره

احیون ، سر افعی

اخثاء البقر ، سرگین گاو

اخنینوس

اخرساج

اخیروس

ادرک ، آلوچه

 اذارقی  ، خانق الکلب ، کچله ، کچوله

اذارافیون ، زبدالبحر ، کف دریا

 اذخر ، گورگیاه ، کاه مکه ، گزنه دشتی

اراقو ، سیهک

 اراک ، درخت مسواک

   اربع واربعین ، هزارپا

ارجوان ، ارغوان

اردق ناقی ، قثاءالحمار

ارز ، برنج

اورز ، صنوبر صغیر

 ارضه ، موریانه

ارسطون

ارغامونی ، مامیثای سرخ

ارقیطون

ارقطیون

ارمال وارمالک

ارمنین

ارنب بری ، خرگوش بیابانی

ارنب بحری ، خرگوش دریائی

 اژوسه، اروسه ، بانسه

ارید برید

اسارون ، سرابیون ، تکر

اسد ، شیر ،    باکهه

اسدالعدس

اسرار

اسرنج (سرنج)

اسروزع

اسطراغالیس

اسطوخودوس ، استوقدوس

اسفاناخ ، اسفناج

اسفلیناس

اسفنج ، ابرمرده

اسفندان

اسفیداج ، سفیدآب

اسفیداج الجصاصین ،  سفیداب یزدی

اسفیدباج ،  شوربا

اسقنقور، ریگ ماهی

اسقوردیون ، موسیر

اسقولوقتدریون ، زنگی دارو

اسقیل، عنصل، پیاز موش، اِشقیل

اسکتو، سعد، حب الزلم

اسکنده

اسل ، کسرانی

اسلنج، لحیه التیس، ذنب الخیل

اسودسالخ ، مار سیاه است ، کالاناک

اشترغار ، خارشتری، اشترخار

اشخیص ، درخت کرم دانه

اشراس ، سریش

اشق، اشه

اشنان، علف شور ، حرض ،غاسول

اشنه ، واله، الک ـ دولک

اصابع الصفر ، کف مریم

اصابع فرعون

اصابع هرمس ، انگشتان اخمو


سر

تصویر فوق مربوط فصلبیماریهای سر و مغز از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

 

فواید سر و اجزای آن

 تشریح مغز

گوهر مغز سرد و تر

نخاع

 آبشامه ستبر

بطنهای مغزی

شكمچه قسمت عقبی

شكمچه وسطی

بیماریهای سر و مغز

علامات حالات مغز

نشانی های مغز

كنش های مغز

حس بینایی

حس شنوایی

 حس بویائی

حس چشایی و بسایی

از كار افتادن حس

كنش های سیاسی

آسیب قوه خیال

اختلاط عقل

كنش های حركتی

حالات خواب

حالت مغز از كنش های طبیعت

مزاج  مغز و بیماری های آن

علا ئم واكنش های مغز

حالت مغز از اندازه سر

حالت مغز از راه لمس

حالات مغز از اندام

حالت مغز از زبان

حالت مغز از رخساره

حالت مغز از گردن

حالت مغز از پی ها

حال مغز از اندام شراكتی

حالت مغز از درد اندام

نشان مزاج معتدل مغز

علامت مزاج طبیعی مغز

علامت گرم مزاجی مغز

علامت مغز سرد مزاج

حالت مغز مزاج خشک

حالت مغزترمزاج

حالت مغز مزاج گرم و خشک

حالت مغزش مزاج گرم

حالت مزاج مغز سرد و خشک

حالت مزاج مغز سرد و تر

حالت مغز از بیماری ها

علامت سوء مزاج مغز از گرمی

علامت سوء مزاج مغز كه از سردی

علامت سوء مزاج مغزاز خشکی

علامت سوء مزاج تر

سوء مزاج مغز تركیبی

سوء مزاج مغز همراه ماده

سوء مزاج مغز ورم گرم

سوء مزاج مغز ورم بلغمی

سوء مزاج مغز ورم سودایی

دستورهای درمان سوء مزاج

تخلیه ماده از استفراغ

تخلیه ماده با ورزش

مسهل های رقیق برای تنقیه سر

تنقیه های ویژه سر

عطسه آورها

درمان بند آمده ها

درمان ورم های گرم

 درمان ورم های سرد

درمان سوء مزاج گرم

درمان سوء مزاج سرد

گفتار كلی در باره سردرد

علل ویژه سردرد

سردرد موسمی

سردرد سوء مزاج

 سردرد جدایی پیوندها

سردرد از ورم

چگونگی سردرد از مواد

 انواع سردرد اشتراكی

سردرد از اشتراک مغز باكلیه بدن

اندامان مشترك با مغز

علامات انواع سردرد

آژیر سردرد

درمان سردرد به طور كلی

درمان سردرد گرم بدون ماده و همراه ماده

درمان سردرد سرد

ضمادها ی درمان سردرد

درمان سردرد سرد بلغمی

درمان سردرد سرد ماده سودایی

درمان سردرد سرد

 به بینی كشیدنی ها ی سردرد سرد

مرهم درمان سردرد سرد

دمیدنی درمان سردرد مزمن

درمان سردرد خشک

درمان سردرد ورمی

درمان سردرد بندآمدنی

درمان سردرد  باد و بخار

درمان سردردی كه از بوی خوش

سردرد بوی گند

 درمان سردرد خمار

 درمان سردرد جماع

درمان سردرد ضربت خوردن

 درمان سردرد ناتوانی سر

درمان سردرد نیروی احساس مغز

درمان سردرد تب

درمان سردرد بحرانی

درمان سردر از كرم

سردرد بعد از خواب

درمان انواع سردرد مشاركت

 درمان سرگرانی یا سرگیجه

درمان سردرد كلاهخودی

 سردرد نیمه یا میگرن

درمان سردرد نیمه یا میگرن

قرانیطس یا سرسام گرم

 علائم بیماری سرسام

نبض بیماران سرسام

علائم پیش درآمد سرسام

  علائم انواع سرسام حقیقی

 درمان انواع سرسام

التهاب در نسیج های مخاطی

بادسرخ و قوباء در مغز

بیماری صباری

سرسام سرد یا فراموشی

علائم فراموشی یا لِیثَرغُس

فراموشی سودایی

 درمان لِیثَرغُس یا فرموشی

آب در كاسه سر

ورم ، آب ، عطسه

ورم ها

عطسه کودک

 خواب در بیداری

شكست سر

سبات و خواب

خواب چیست ؟

خواب طبیعی

خواب غیرطبیعی

منبع خواب یا سبات در مغز

 علامت های انواع سبات

تفاوت میان سبات و سكته

 سبات و غش كردن

سبات و اختناق زِهدان

درمان سبات و اختناق زِهدان

 بیداری و بی خوابی

 بیماری بی خوابی ودرمان

آسیب های ذهنی

پریشان گویی

علائم درهم شدن عقل

رعونت و حماقت

 انگیزه رعونت و حماقت

درمان بیماری نگیزه رعونت و حماقت

فساد ذكر فراموشكاری

فساد تخیل  تباهی خیال و پندار

دیوانگی و بیماری سگانه

 مالیخولیا

علائم مالیخولیا

درمان مالیخولیا

بیماری قطرب

درمان یماری قطرب

بیماری عشق

درمان علائم بیماری عشق

دوار یا سرگیجه

علل سرگیجه

نشانه انواع سرگیجه

درمان سر گیجه

بیماری لوی یا پیچش

كابوس یا بختک

درمان كابوس

بیماری صرع

انواع صرع

حالات و چگونگی صرع

ماده صرع خارج از مغز

علل تحریك كننده صرع از خارج

زمینه های بروز صرع

علامات صرع

صرع سبك و صرع شدید

دلایل چگونگی ماده صرع

تحریک كننده های صرع

داروهای صرع آور

درمان بیماری صرع

سكته چیست ؟

آمادگی برای سكته نوبتی

درمان سكته


عصب

تصویر فوق مربوط بیماریهای عصب از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

درمان بیماری های عصب

 اصلاح مزاج اعصاب

مضرات اعصاب

فلج و فروهشتگی یا سستی

بریدگی عصب

   علامات فلج

معالجات فالج

غذای بیمار فلج

تشنج

علامات تشنج

درمان تشنج

كزاز و تمدد

علامات کزاز

درمان کزاز

دهن كجی یا لقوه

سبب لقوه

نشانه های لقوه

نشانه لقوه تشنجی

 درمان لقوه

رعشه یا لرزه غیرارادی

درمان رعشه

تخدیر و كرخی

درمان بیماری کرخی

اختلاج یا پریدن

درمان اختلاج پیاپی


چشم

تصویر فوق مربوط در تشریح و بیماریهای چشم از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

در تشریح چشم

وظایف صلبیه

اجزای پلک

در شناسایی حالت و مزاج چشم

علامتهای احوال چشم

دستورهای عمومی در درمان چشم

بهداشت چشم و زیان رسانها به آن

 بهره رسانها به چشم

رَمَد و تیرگی چشم

علائم تیرگی و رمد چشم

 درمان تكدر

درمان انواع رمد و ریزش مواد به چشم

 درمان سرخی چشم

درمان رمد سرد

درمان چشم درد وردینج یا وردنه

درمان رمد بادی

گفتاری مختصردر باره داروهای رمد

بیماری های كره چشم

قَرحه چشم و ترک قرنیه

علامت قرحه چشم و ترک قرنیه

درمان  قرحه چشم و ترک قرنیه

دریدگی در قرنیه

جوش های چشم

ریم زیر پرده چشم

سرطان چشم

غرب و آماس ریزشگاه اشک

زیاد و كمی گوشت ریزشگاه اشک

سپیدی در چشم

سبل چشم

علائم  سبل چشم

درمان سبل چشم

ناخنه چشم

لكه خون بر چشم

اشک بدون اراده

لوچی چشم

چشم برآمدگی

گود شدن و كوچك شدن چشم

  كبودی چشم

شپشه در پلک چشم

سلاق چشم

سخت شدن پلک

غلظت پلک چشم

برانگیختگی پلک

سنگینی پلک

 چسبیدن پللک در ریزشگاه و غیره

مسدود شدن

برگشتن پلک

تگرگی پلک

شعیره (جودانه)

شرناق (پیله)

توته (النوبه)

فضله انداختن

قَرحه و دریدگی پلک

گری و خارش پلک

بادكردگی پلک

پلک برهم زدن بی اراده

ریختن مژه

موی برگشته پلک

موی زاید پلک

به هم چسبیدگی كنارههای پلک

ناتوانی نیروی دید

آنچه برای چشم زیانآور است

شبكوری

روزكوری

سیاهی های دید

انتشار / گشادگی

تنگی چشم

آب آوردن چشم

  چگونه میل میزنی

نابینا شدن

بیزاری از روشنایی

قمورچشم

دستوراتی برای بیماران كه آب چشم

داروهای مفید برای تقویت دید


گوش

تصویر فوق مربوط بیماریهای گوش از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

تشریح گوش

بهداشت گوش

آسیبهای شنوایی

علائم آسیب های شنوائی

درمان آسیب های شنوائی

درد گوش

 درمان درد گوش

صدا، وزوز، سوت در گوش

چرک و رِیم و قَرحه گوش

خونریزی گوش نزیف

كثافت در گوش مسدود

انسداد گوش

 ضربت خوردن گوش

خارش گوش

آب در گوش

فروشدن جانور در گوش و تولید كرم

ورم بیخ گوش

آزار دیدن گوش از صداهای بلند


زبان

تصویر فوق مربوط بیماریهایدهان و زبان  از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

سوزش زبان

زبان بیرون آمده

جوش دهان

زخم و قرحههای بدخیم

آب دهان خواب

درمان بوی بد دهان

خونریزی دهان

گند دهان

بازماندن دهان

ترك های زبان

تشریح دهان و زبان

بیماریهای زبان

درمان زبان

ازدست دادن حس چشایی

سستی و فروهشتگی زبان

تشنج زبان

كلفتی زبان

كوتاهی زبان

ورمهای زبان

اختلال تكلم

قورباغه


دندان

تصویر فوق مربوط بیماری های دندان از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

شكستن و از هم پاشیدن دندان

تغییر رنگ دندان

تسریع در رویش دندانها

كشیدن دندان

داروی خوره دندان

داروی كرم دندان

به هم سایش دندان

دندان دراز

كندی دندان

رفتن مینای دندان

گفتاری در باره دندانها

بهداشت دهان

درمان و داروهای دندان

درد دندان

سبب درد دندان

علائم درد دندان

درمان درد دندان

داروی تحلیل برنده ماده درد در دندان

داروهای مخدر

لق شدن دندان

سوراخ شدن دندان


تصویر فوق مربوطبیماری های لثه و لب از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

بیماریهای لثه

خونریزی لثه

تركهای لثه

قرحه ناسور و خوره در لثه

كاهش گوشت لثه

سستی لثه

گوشت زاید

تشریح لب

درمان ترك های لب

درمان ورم و قرحه لب

بواسیر لب

پریدن لب


تصویر فوق مربوط بیماری های گلو از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

تشریح گلو

ب اریهای گلو

در گلوگیركرده ها

 زالو

نشانی های زالو در درون بودن

خفگیها و ذبحه

ورم های سبب اختناق

انواع ورم گلو

علائم خناق

علامت بهبود خناق

انتقال خناق

جمع شدن ماده گلو

علامت ورم صفرایی

علامت ورم بلغمی

علامت خناق سودایی

درمان لوزتین

درمان خناق و ذبحه

داروهای معالج خناق

در گلو دمیدنی ها

درمان ورم بلغمی

طرز درمان ورم بلغمی

زبان كوچك و لوزتین

داروی خوب برای هروقت و حالتی

افتادن زبان كوچک

بریدن زبان كوچک و لوزتین

عوارض نا شی از بریدن

  درمان خونریزی از عمل


تصویر فوق در باره قلب از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

تشریح قلب

چرا شریان ها از تجویف چپ قلب روییده اند؟

چرا قلب از كبد دور شده است؟

بیماری ها ومزاج قلب

  نشانی های شناسایی حالت قلب

نشان نبض قلب

نشان نفس در قلب

نشان سینه در قلب

نشان پوست در قلب

روی آورها و اثر آن ها بر قلب

نشان اخلاق و رفتار درقلب

 نشان نیروی بدنی در قلب

نشان پندارو گمان در قلب

بیماری های اشتراكی قلب

نشانی های مزاج گرم طبیعی قلب

نشانی های مزاج سرد طبیعی قلب

نشانی های مزاج تر طبیعی

نشانی های مزاج خشک طبیعی قلب

نشانی های مزاج گرم و خشک طبیعی قلب

نشانی های مزاج گرم و تر طبیعی قلب

نشانی های مزاج سرد و تر طبیعی قلب

نشانی های مزاج سرد خشک طبیعی قلب

نشانی گرفتن از بیماری های قلب

نشانی های سوء مزاج گرم قلب

نشانی های سوء مزاج سرد قلب

نشانی های سوء مزاج تر قلب

نشانی های سوء مزاج خشک قلب

علائم بیماری های قلبی

قرحه در قلب

سبب های تاثیر گذار بر قلب

سبب های ویژه قلب

دستورات همگانی در درمان قلب

مزاج ناسازگار قلب

درمان سوء مزاج سرد قلب

درمان سوء مزاج خشک قلب

درمان سوء مزاج تر قلب

در باره داروهای درمان قلب

خفقان قلب

ورم گرم در قلب

ورم سرد قلب

نشانی های خفقان قلب

   درمان انواع خفقان قلب

درمان خفقان قلب از معده

درمان خفقان قلب خلط صفرایی

دستورات درمانی در حالت خفقان قلب

دستور درمان خفقان همراه تهوع

درمان خفقان گرم قلب

درمان خفقان سرد قلب

غش كردن و علل مرگ ناگهانی

راه بندان از ماده ناباب خلطی

سبب جمع شدن چنین مواد كشنده در معده چیست ؟

  حالت غش  از پاک سازی بدن

احساس درد از مایه غش

سبب غش از ورم

معده چگونه سبب غش كردن انسان می شود؟

سایر اندام چگونه سبب غش انسان می شوند؟

   نشانی های غش انسان

  درمان غش

درمان سبب غش كردن حرارت

غش از بندان در انداما ن نفس كش

داروها برای بیمار غش

تقویت معده بعداز غش

بیمار غش زده شكمش قبض است

غذای لطیف و نرمی بخش بیمار

درمان غش روی آورهای روانی

حالت غش بعد از رگ زدن

درمان بیماران غش کرده

نیرو از دست دادن به طور ناگهانی

درمان نیرو از دست دادگان

ورم گرم در قلب


تصویر فوق پستان و احوال آن  از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

تشریح پستان

آشنایی با پستان

افزایش شیر پستان

سبب كم شدن خون چیست؟

خلط خون در لابلای شیر

داروها و خوراک های افزایش شیر

جلوگیری از ریزش زیاد از حد شیر

پاشیدنی های سردی بخش

داروهای گرم و گرمی بخش

ضماد كاهش شیر

درمان پنیر شدن شیر

درمان گرفتگی دهانه سوراخ پستان

درمان یخ بستن شیر در پستان

ورم گرم و احساس درد در بیخ پستان

ورم سرد بلغمی در پستان

ترك در پستان

دمل در درون پستان

قرحه و خوره در پستان

كوچک نمودن پستان


s

 

تصویر فوق مری و معده  از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

تشریح مری و معده

 این راه پیمایی طولانی برای چیست ؟

دفع كننده معده

دفع كردن چه عملیاتی دارد؟

هضم چگونه صورت می گیرد؟

چرا كبد برطرف چپ سوارنشده ؟

چرا كبد و طحال بر معده سوار نشده اند؟

چرا طحال سوار معده نشده ؟

طحال چیست ؟

ثرب چیست ؟

پرده نازك صفاق

مراق  چكاره است ؟

بیماریهای مری

قورت دادن

بلعیدن چگونه انجام می شود؟

دشواری بلعیدن از گدار تنگ

دشواری بلعیدن از مری

علت دشواری بلعیدن غیر از مری

نشانی های تنگ شدن رهگذربلعیدن

 درمان دشواری بلعیدن

ورم های مری

نشانی ورم های مری

درمان ورم های مری

جهیدن خون از مری

قرحه یا دمل چركین  در مری

درمان قرحه مری

مزاج های معده طبیعی

درمان بیماری های معده

داروی درمان مزاج سرد رطوبی معده

درمان سوء مزاج سرد و تر معده

درمان سوء مزاج گرم معده

سوء مزاج ساده شانزده گانه

خلط كجایی است ؟

ماده صفرایی معده

خلط خونی معده

كدام خلط اكثریت دارد؟

سایر بیماریهای معده

چگونه بر حال معده آگاهی یا بیم ؟

حالت  معده از خوراک

  حالت معده از مدفوع

حالت معده از صدای شكم

حالت معده از سكسكه

حالت معده از تشنگی

حالت معده ازدهان و زبان

حالت معده از هضم

احساس درد و آزار در معده

 اشتهای خوردنی و نوشیدنی

حال معده از  دهان

حال معده از قی

رنگ رخسار و پوست

قرقر شكم

حالت معده از آب دهان

حالت معده  از آروغ

بیماری اشتراكی

سوء مزاج گرم معده

نشانی های سوء مزاج سرد معده

نشانی های سوء مزاج خشك معده

نشانی های سوء مزاج تر معده

ماده همراه سوء مزاج معده

شناسایی نوع  ماده سوء مزاج معده

آسیب سوء مزاج بر معده

راه بندان معده و طحال

راه بندان معده و روده ها

راه بندان معده و مغز

درمان بیماری های معده به طور كلی

  داروی درمان مزاج سرد رطوبی معده

درمان سوء مزاج سرد و تر معده

درمان سوء مزاج گرم معده

درمان سوء مزاج سرد معده

درمان سوء مزاج تر معده

درمان سوء مزاج سرد و خشک معده

درمان سوء مزاج گرم و خشک معده

درمان سوء مزاج گرم و تر معده

  نشانی های سوء مزاج معده ماده خلط

داروهایی كه سرد مزاجند

داروهای مزاج سرد معده

 قی آورها ی خلط

 داروهای یک پارچه كننده خلط

درمان خلط معده بلغم ترشیده

درمان خلط معده سودایی

درمان راه بندان معده ، طحال ،كبد

درمان معده حساس

سازگارها با معده

ناسازگارها با معده و روده

داروهای سازگار با معده

درد معده علل درد معده

نشانی های سبب درد معده

درمان سوء مزاج گرم

  ناتوانی معده

ناتوانی كجای معده؟

علامات بیماری عدم هضم خوراک

درمان عدم هضم

  اشتهای خوراک

نشانی ها ی بی اشتهایی

درمان  بی اشتهائی

داروهای اشتهابرانگیز

اشتهای تباه

درمان اشتهای تباه

اشتهای سگانه و گاوی

نشانی ها اشتهای سگانه

درمان اشتهای سگی

گرسنگی گاوی

 درمان سوء مزاج خشک معده

درمان غش از گرسنگی

تشنگی غیر طبیعی

نشانی ها ی تشنگی

درمان تشنگی غیرعادی

 اختلالات گوارشی

تباهی هضم

فساد خوراک در معده

ناتو انی معده در هضم خوراک

درمان ناتوا نی نیروی هاضمه

نشانی های ناتوانی معده

  نشانی های تباهی در هضم

درمان هضم تباه

پایین آمدن کند خوراک از معده

درمان پایین آمدن کند خوراک از معده

سفتی و سختی معده

آروغ برانگیز

ورم گرم در معده

نشانی ها  ورم گرم در معده

درمان   ورم گرم در معده

ورم سرد بلغمی در معده

نشانی های ورم سرد بلغمی در معده

درمان ورم سرد بلغمی در معده

ورم سخت و غلیظ در معده

نشانی ورم سخت در معده

درمان ورم سخت در معده

دمل در معده

قرحه معده

درمان جوش های معده

باد شكم

نشانی های حالات مختلف باد شكم

درمان باد شكم

حالات معده قرقر شكم

لغزندگی و صافی معده

قی ، تهوع ناآرامی معده

  دل بهم آمدن، غثیان چیست ؟

قی كردن های بهره رسان

ناتوان شدن معده از چیست ؟

نشانی های هشدار دهنده قی

حالات قی

استفراغ خونی

نشانی ها استفراغ خونی

درمان قی به طور عموم

در درمان دل بهم آمدن

درمان استفراغ خونی

افسردگی و ناآرامی معده

بندآمدن خون در معده و رو ده

سكسكه چیست ؟

بیماری های مراق و سردنده شكم


برچسب ها: مری و معده ، قانون در طب ، مزاج های معده طبیعی ،

r

تصویر فوق بیماری های  ریه و سینه از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

حجاب سینه

چگونگی مزاج ریه و چاره جویی

سوء مزاج خشك ریه

بیماریهای ریه

موسم بیماری ریه

جابجا شدن بیماری ریه

درمان بیماری های ریه

موادی كه به ریه چنگ زده اند

داروهای ساده و تركیبی سینه

گفتاری كلّی در باره نفس

آسیب دیدگی نفس و انگیزه آن

چگونگی آسیب نفس

نفس بزرگ و نفس كوچک

نفس تند

 نفس بلند بلند

نفس كوچک

نشان انگیزه های نفس كوچک

نفس كوتاه

نفس سریع

نفس كند

نفس پیاپی

نفس سرد

نفس بدبو

جا به جاشدن نفس

نفس در حركت

بدی نفس كشیدن

تنگ نفسی

انگیزه نفس تنگی

چگونه به نوعیت انگیزه ها پی ببریم ؟

گونه گونه شدن حالت نفس

نفس دو مرحله ای

نفس نیمه به نیمه

نفس دشوار

نفس درست ایستادن

نفس كودكان

نفس جوانان

نفس نوپیران

نفس پیران

 نفس فشاری

نفس حمامیان

نفس در خواب

نفس در سینه درد

  نفس بیماران آسم

نفس دارندگان ریم

نفس بیماران ذبحه و خفگی

در باره ربو (آسم)

سبب بیماری ربو(آسم)

حالت بیماری ربو (آسم)

درمان ربو تنگ نفسی و سایر اقسام آن

غذای بیماران ربو یا آسم

مشروبات مناسب ربو

پرهیز بیماران ربو

نسخ درمان بیماری ربو یا آسم

داروهای متفرقه درمان ربو

روغن های خوردنی برای بیماری ربو

بخوری ها درمان ربو

سبب بیماری ربو باد

 ضمادهای درمان ربو

داروهای نوشیدنی بیماری ربو

سبب بیماری ربو از خشكی

انواع سوء نفس، نفس تباه

درمان دشواری نفس كشیدن

پیدایش صدا و آسیبهای آن

علل آسیب رسان صدا

درمان منقطع شدن صدا

زمختی و زبری صدا

درمان غلظت صدا رطوبت

 درمان ناصافی صدا

صدای خشن و درمان آن

صدای كوتاه

صدای زمخت دو رگه

صدای نازک

درمان صدای نازک

درمان صدای تیره

صدای لرزان

  سرفه و خون برآوردن

  سبب سرفه دو وجهه دارد

حالات سرفه

سرفه ناگهانی و بدون سابقه

سبب های سرفه پیاپی

انگیزه های سرفه سابقه دار

انواع سرفه

علائم سرفه سرد

علامات سرفه نزله

علامات سرفه گرم

علائم سرفه تر

علائم سرفه خشک

علائم سرفه همراه ماده

علامت سرفه چرک زخم

علامت سرفه شراكتی

درمان سرفه

مالیدنی ها بر سینه

نسخ دیگرسرفه

غذای بیمار سرفه سرد

سرفه سرد

درمان سرفه گرم

غذای بیمار سرفه گرم

نسخه شربت خشخاش

درمان مزاج خشك ریه

نوشابه های سرد مزاج

درمان سرفه سرد مزاج

حبها در درمان انواع سرفه

حب های ویژه درمان سرفه سرد

بخوردرمان سرفه كهنه

دفع خلط خونی

 نشانی های خلط خونی

علائم خونریزی بینی

علائم خون دماغ از خوره

علائم خون د ماغ از رگ

نسخ درمان خون از دهان

درمان سرفه دیرینه و كهنه

سینه و پهلو

ذات الجنب

تاثیر فصل و هوا در ذات الجنب

خطرات ذات الجنب

نشانی های ذات الجنب

  نشانی های ذات الجنب ناخالص

نشانی های بدی و خوبی ذات الجنب

 بحثی در باره خَیو

تف كرده های ناپسندیده و بد

حالات بحرانی در بیماری ذات الجنب

 سینه پهلو، پنومونی

چگونه بیماری ذات الریه را بشناسیم ؟

ورم سخت در ریه

ورم سست ریه

جوش در ریه

تجمع مایع در داخل ریه

ورم یا زخمی كه بر قصبه آید

چرک ورم و جمع شدن رِیم

ماده فضای سینه

قرحه های سینه و ریه و سل

قرحه حجاب

قرحه ریه

تاثیر دارو درجوش دادن ترك قرحه

سل نسبت به سنین عمر انسان

حال قرحه ریه

سبب قرحه ریه

افراد مستعد سل

سیمای مستعد به سل

مزاج مستعد به سل

گروه های سنی مستد به سل

محیط زیست

تاثیر فصول سال

پرهیز

نشانی های سل

چاره جویی سل

غذای مسلول

 درمان ذات الجنب

درمان ذات الریه

گفتاری در باره چرک ورم

شرح چگونگی داغ گذاری

ضمادهای مفید

درمان قرحه اطراف سینه و درمان سل

درمان واقعی

درمان مدارائی

معجونهای خشكاننده قرحه

غذای بیمار

بهترین شیر درمان بیماری سل

غذای بیمار  بیماری سل

ریه و سینه

چرا قصبه كركركی است

  چرا قصبه با غشاء پیوستگی دارد؟

 چرا قصبه مستدیر و پهن است؟

چرا قصبه نیم دایره شده است؟

چراقصبه به دو قسمت می شود؟

چرا قصبه با رگ های ناجهنده همراه است ؟

چرادهانه های این شاخه ها تنگ شده اند؟

حنجره

مشخصات ریه

 ریه چرامتخلخل است ؟

رگ ها و قصبه در داخل ریه ؟

چرا ریه دو بخش است ؟

مشخصات سینه


k

تصویر فوق كبد و چگونگی آن از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

نشانی های سوء مزاج كبد

پیامدهای سوء مزاج گرم كبد

نشانی های سوء مزاج سرد كبد

نشانی های سوء مزاج خشک كبد

علامت های سوء مزاج تر كبد

درمان كبد به طور عموم

زیان رسان به كبد

چیزهای سازگار با كبد

درمان سوء مزاج گرم كبد

غذای بیماران  سوء مزاج گرم كبد

  درمان سوء مزاج سرد كبد

غذای بیماران دارای سوء مزاج سرد كبد

درمان سوء مزاج خشک كبد

درمان سوء مزاج تر كبد

درمان سوء مزاج گرم و خشک

درمان سوء مزاج گرم و تر كبد

درمان سوء مزاج سرد و خشك كبد

درمان سوء مزاج سرد و تر كبد

كوچک بودن كبد

  نشانی های كوچكی كبد

درمان كوچكی كبد

ناتوانی كبد

طبقه بندی بیماریهای كبد

نشانی های كبد بیمار

سوء هضم كبد

ناتوانی نیروی جاذبه غذا در كبد

نشانی ناتوانی نیروی گیرنده كبد

 ناتوانی نیروی دفع كننده كبد

درمان ناتوانی كبد

بندآمدن گدارها در كبد

پیامد ایجاد راه بندان ها در كبد

ماده  راه بندان کبد

ماده بندآورنده از چه تولید می شود؟

نشانی های راه بندان در كبد

راه بندان در كجا واقع شده است ؟

ورم سبب راه بندان

نشان وجودبند آمده

درمان راه بندان ها در كبد

رژیم غذایی بیمار  راه بندان کبد

باد و باد كردگی در كبد

درمان درد كبد

ورم و گسستگی ها در كبد

نشانی های ورم اشتراكی در كبد

ورم كبد و ورم ماهیچه مراق

ورم گرم كبد

حالت های ویژه ورم كبد

علل تبدیل ورم گرم كبد به ورم سخت

ورم گرم كبد و ذات الجنب

ورم صفرایی كبد

ورم گرم التهابی

ورم سرد كبد

ورم بلغمی در كبد

ورم سخت و سرطانی در كبد

پیامدهای ورم سخت

درمان ورم در مراق و ماهیچه ها

درمان ورم در ورید باب

و صدمه دیدن كبد

درمان ترک و بریدگی در كبد

آب در  كبد

    نشانهای آب در کبد

نشانی های سوء قنیه

بیماری استسقاء

رژیم غذایی برای بیمار سوء قنیه

 درمان استسقای خیكی

حقنَه وشیاف در درمان بیماران استسقائی

 ادرار آور در درمان بیماری استسقاء

درمان استسقای گوشتی

درمان استسقای طبلی

تشریح كبد

چگونه بر حال كبد آگاه شویم ؟

روی آورها و بیماری های كبد

حالات گوناگون انسان و حال كبد

كبد و احوال تن

كبد در چه حالی است ؟

چگونه از تولیدات كبد نتیجه گیری كنیم ؟

 سازگارها و ناسازگارها با كبد

علامت های مزاج گرم طبیعی كبد

علامت های مزاج سرد طبیعی

نشانی های مزاج خشك طبیعی كبد

علامت های مزاج تر طبیعی كبد

نشانی های مزاج گرم و خشک طبیعی كبد

نشانی های مزاج گرم و تر طبیعی كبد

مزاج سرد و خشک طبیعی كبد

علامت های مزاج سرد و تر طبیعی كبد

بیماری های كبد


s

تصویر فوق كیسه صفرا و سِپُرز  از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

تشریح كیسه صفرا

تشریح طحال

یرقان زرد و یرقان سیاه

بیماری یرقان سیاه

نشانی های یرقان زرد

علائم یرقان بحرانی

نشانی های یرقان سیاه

درمان یرقان زرد

غذای بیمار یرقانی

درمان یرقان سیاه و زرد

داروهای بازكننده

بیماری های طحال

نشانی های سوء مزاج طحال

درمان طحال

ورم در طحال

نشانی های وجود ورم در طحال

فرق بین ورم و باد كردگی طحال چیست ؟

روش تشخیص ورم در طحال

درمان ورم گرم طحال

درمان ورم سخت طحال

درمان ورم بلغمی طحال

درمان وقوع راه بندان در طحال

درمان باد و باد كردگی طحال

درد طحال


m

تصویر فوق  بیماری های روده و مقعد از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

تشریح روده های ششگانه

انواع اسهال

 سبب پیدا شدن دل پیچه چیست؟

نشانی های  اسهال

درمان اسهال به طور عموم

غذای بیماران اسهالی

درمان اسهال كبدی

درمان اسهال معده و روده

درمان اسهال صفرائی و سودائی

درمان اسهال خونی

درمان پوست اندازی و قرحه روده

درمان اسهال ناشی از غذا

درمان اسهال مغزی

درمان اسهال از اثر راه بندان ها

درمان اسهال از اثر گداختن

درمان تراكم ماده اسهالی

درمان اسهال واستفراغ

درمان اسهال از اثر دارو

  درمان اسهال در اثنای بحران بیماری

درمان زحِیر (دل پیچه )

شكم پیچه

نشانی های شكم پیچه

درمان شكم پیچه

قرقر شكم چیست ؟

باد سرزده و بدون اراده از چیست ؟

درمان قرقر شكم

قولنج و بندآمدن مدفوع

چرا تفاله خشكیده است ؟

نشانی های قولنج به طورعام

نشانی های خوب در بیماری قولنج

نشانی های بد در قولنج

فرق میان درد قولنج و سنگ كلیه

نشانی های پیشاهنگ درد قولنج

نشانی های قولنج بلغمی

نشانی های قولنج بادی

نشانی های قولنج مدفوعی

نشانی های قولنج ناشی از ورم

  قولنج پیچشی و فتق روده

سایر نشانی های حالات قولنج سبک

 دستورات درمان قولنج

درمان قولنج سرد

درمان ویژه قولنج بادی

پاك سازی در قولنج سرد بادی و بلغمی

اسهال دادن ماده بلغم در قولنج بلغمی

تسكین درد قولنج

  ابزار حقنه و عمل حقنه

  درمان قولنج سرد

درمان قولنج صفرایی

درمان قولنج ورمی گرم و سرد

درمان قولنج سودایی

درمان قولنج مدفوعی

درمان قولنج ناشی از ناتوانی دفع

درمان قولنج ناشی از بی حسی روده

درمان قولنج ناشی از پیچ خوردن روده

درمان قولنج ناشی از كرم شكم

درمان قولنج ناشی از فتق  ترك بردگی

درمان به وسیله داروهای مخدر

غذای بیماران قولنجی

پرهیز برای بیماران قولنج

بیماری ایلاوس چیست ؟

علائم  بیماری ایلاوس

درمان بیماری ایلاوس

كندی و سرعت در اجابت مزاج

  زیاد و كمی مدفوع

  كرم شکم چیست ؟

 اقسام كرم شكم

 روی آورهای ناشی از كرم شكم

نشانی های وجود كرم در شكم

درمان كرم شكم به طور عمومی

داروهای كرم كش و بویژه كرم دراز

داروهای درمان كرم كدو

داروهای سرد مزاج درمان كرم

درمان كرم های ریز و كوچک

حقنه در درمان كرم شكم

گذاشتنی ها در درمان كرم شكم

غذای بیماران مبتلا به كرم شكم

درمان بر شكم افتادن


m

تصویر فوق  بیماریهای مقعد از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

بیماریهای مقعد به طور همگانی

 انواع بواسیر

بواسیر از چه تولید می شود؟

درمان بواسیر

 بریدن و مهار كردن بواسیر

  نزیف دادن باسوركر و كور

داروهای درمان بواسیر و جوش های مقعد

داروهای ضددرد بواسیر

بازدارنده های ازخونریزی بواسیر

غذای بواسیرداران

ورم باد سرخ مقعد

  ترک مقعد

درمان ترک بردگی مقعد

  سست شدن مقعد

درمان  سست شدن مقعد

  بیرون آمدن مقعد

  ناسور مقعد

درمان ناسور مقعد

خارش مقعد

درمان خارش مقعد


k

تصویر فوق بیماریهای وحالات كلیه از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

تشریح كلیه

چرا ادرار از كلیه به مثانه، گسیل می شود؟

بیماریهای كلیه

نشانی های بیماری های كلیه

نشانی های سوء مزاج گرم كلیه

نشانی های سوء مزاج سرد كلیه

  درمان سوء مزاج گرم كلیه

درمان سوء مزاج سرد كلیه

لاغر شدن كلیه

درمان لاغر شدن كلیه

ناتوان شدن كلیه

نشانی های  ناتوا نی كلیه

درمان ناتوانی كلیه

باد كلیه

درمان باد كلیه

 درمان درد كلیه به طور كلی

ورم گرم و دمل در كلیه

  سبب پیدایش ورم در كلیه چیست ؟

نشانی ها ورم گرم در كلیه

درمان ورم گرم کلیه

درمان ویژه به دمل داخل كلیه

ورم بلغمی كلیه

ورم سخت در كلیه

نشانی های ورم سخت در كلیه

درمان ورم سخت در كلیه

قرحه در كلیه

نشانی ها  قرحه ای در كلیه

 درمان قرحه كلیه و مثانه

درمان قرحه كلیه

غذای بیمار قرحه كلیه

گر شدن (جرب) كلیه

سنگ كلیه

نشانی های وجود سنگ در كلیه

نشانی های حركت كردن سنگ

درمان سنگ كلیه و مثانه

داروهای سنگ خردكن

داروهای تركیبی در درمان سنگ كلیه و مثانه

خوراكی های درمان بیماری كلیه و مثانه

داروهای تقویت كننده كلیه

داروهای پاشیدنی مفید سنگ كلیه


چهارشنبه 8 آبان 1392

محیط لغت نامه تشریحی نرم افزار

   نوشته شده توسط: مهندس سید رحمت الله انصاری    

محیط لغت نامه تشریحی نرم افزار

لغت نامه تشریحی طب سنتی شامل بیش از 6500 لغت است که علاوه   بر نمایش معنای مشابهات فارسی قدیم ، فارسی جدید ، هندی ، یونانی ، ترکی ، لاتین سریانی و غیره توضیحاتی تشریحی  کاربردی برای آن لغت مطرح میشود و این لغت نامه مجهز به امکان جستجو با نام بیماری ، نام مفردات حیوانی ، معدنی ، گیاهی با امکانات جستجوی کامل را ملاحظه فرمائید .

 

http://www.uploadax.com/images/58843959904002161995.jpg