حمایت مالی از سایت

X

نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینا - مطالب شهریور 1392

m

تصویر فوق بیماریهای مثانه و ادرار  از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

تشریح مثانه

بیماری های مثانه

تعدیل مزاج سرد مثانه

داروهای سردی بخش به مثانه

سنگ مثانه

درمان سنگ مثانه

حالات بعد از عمل جراحی

ورم گرم و دمل در مثانه

نشانی های ورم گرم و دمل در مثانه

  روی آورهای حالت ورم گرم در مثانه

درمان ورم در مثانه

ورم سخت در مثانه

درمان ورم سخت در مثانه

درمان گری مثانه

قرحه در مثانه

نشانی های قرحه در مثانه

درمان قرحه مثانه

  لخته شدن خون در مثانه

درمان خون لخته شده در مثانه

بركندگی و سستی مثانه

درمان بركندگی و سستی مثانه

درد مثانه

ناتوان شدن مثانه

باد در مثانه

خروج ادرار به حالت طبیعی

   روی آورهای غیرطبیعی بودن ادرار

سوزش ادرار

درمان سوزش ادرار

كم بولی

بندآمدن بول و دشوار ادرار

علل كبدی و كلیوی عدم تولید ادرار

نشانی ها بندآمدن یادشوار آمد بول

درمان حبس و یا دشوار آمد بول

داروهای تزریقی درمان بندآمدن بول

ادرارآورهای مختلف

ابزار تزریق

طرز استعمال ابزار تزریق

چكمیزک یا تكرر ادرار

 نشانی ها ی تکرارادراری

  درمان چكمِیزَک

بی اختیاری ادرار

درمان بی اختیاری ادرار

شب ادراری

درمان شب ادراری

بیماری دیابت

درمان بیماری دیابتیس

رژیم غذایی بیمار دیابتیس

بول زیاد

  ادرار خارج از حالت طبیعی

درمان ادرار خونی

درمان ادراردفع خون خالص

سایر انواع ادرار


سه شنبه 5 شهریور 1392

قانون در طب سینا

   نوشته شده توسط: مهندس سید رحمت الله انصاری    

قانون در طب

 

نسخهٔ دستنویس فارسی کتاب قانون که در موزهٔ آرامگاه بوعلی در همدان نگهداری می‌شود.

نسخه‌ای از کتاب قانون ابن سینا به زبان لاتین، چاپ ۱۴۸۴ میلادی در مخزن کتب نفیس کتابخانه مرکز علوم درمانی دانشگاه تکزاس در سن‌آنتونیو.

قانون در طب یکی از کتابهای ابن سینا در زمینهٔ پزشکی‌است که نزدیک به هفتصد سال در مراکز علمی اروپا تدریس می‌شد. اصل کتاب به زبان عربی نوشته شده‌است و عبدالرحمن شرفکندی در دهه‌های ۴۰ و ۶۰ شمسی، آن را به زبان فارسی ترجمه کرده‌است.

این کتاب مهم‌ترین و مفصل‌ترین کتاب ابن سینا در طب و از امهات کتب طبی در تمدن ایران پس از اسلام و از جمله مهم‌ترین آثار پزشکان دنیای قدیم است.

جایگاه قانون در تمدن طبی اسلام

در تمدن ایران پس از اسلام سه کتاب در شمار مهم‌ترین کتب طبی پزشکان مسلمان آورده می‌شود. الحاوی از محمد زکریای رازی، کامل الصناعة از مجوسی اهوازی و در نهایت قانون ابن سینا. از این میان قانون ابن سینا از حیث غنای مطالب و حسن بیان بر دیگر آثار برتری دارد.

زمان نگارش قانون

قانون فی الطب در سه مرحله نوشته شده است: نخست در گرگانج حدود سال 403 ق، بخش دوم در ری و حدود 405 ق و بخش سوم در همدان بین سالهای 405 و 414 ق .

ساختار و محتوای قانون

این كتاب عظیم بیش از یك میلیون كلمه دارد و شامل پنج بخش (كتاب) است كه هر یك به چند فن، تعلیم، جمله و فصل تقسیم میشود. پنج بخش کتاب عبارت است از: کلیات طب، ادویه مفرده، امراض مخصوص اعضاء، امراض عمومی بدن و ادویه مرکبه. بوعلی در كتاب مذكور سعی بلیغی در تعریف الفاظ طبی به گونهای منطقی كرده و در تقسیم موضوعات و شرح مطالب نیز از روشی منطقی پیروی كرده است. قانون را باید تركیبی علمی از تجارب بالینی بوعلی، آثار و تعالیم جالینوس و بقراط و ارسطو و نوشته‌های پزشكان ایرانی و مسلمان پیش از خود چون رازی، ابن ربن طبری و ابوسهل مسیحی دانست.

كتاب مذكور را بزرگترین سند پزشكی جالینوسی میدانند ولی مسائل نظری ارسطویی بر این اثر ارزشمند مسلط است. بوعلی در تشریح به ارسطو استناد میكرد. وی مبانی كلی طب را بر پایه آرای جالینوس و داروگیاهشناسیاش را بر اساس نوشته‌های دیوسكوریوس (داروگیاهشناس نامدار یونانی در قرن نخست میلادی) توضیح داده است.

بوعلی به طب نظری و عملی نظر داشته است. وی در آثار طبی خود و به ویژه در قانون، تعالیم عملی و بالینی را در قالب تعریفهای نظری و علمی بیان كرده است. مشاهدات بالینی قانون را میتوان با مفاهیم تجربی بالینی الحاوی مقایسه كرد. ابن سینا، رازی را شایسته نام پزشك و حكیم نمیدانست اما عملا" بسیاری از روشهای درمان و كار تجربی خود را از الحاوی رازی آموخته بود.

بوعلی در شرح داروهای مفرد و قراباذین، نخست ماهیتشان را ذكر میكند و بعد نوع عالی و دانی آن را شرح میدهد. اكثر داروهای ذكر شده از داروهای گیاهی یا حیوانی است. او از مواد معدنی و تركیبات شیمیایی نیز در داروسازی استفاده میكرده است ازجمله طلا، سرب، نقره، سفیداب، گوگرد، زرنیخ، لاجورد، و زنگار.

ابن سینا ضمن توصیف كاركرد این مواد اطلاعات جالبی نیز درباره شیمی غیرآلی بیان كرده است. در كتاب اول قانون برخی اطلاعات درباره طرز آزمایش مواد دقیقآ آمده است ازجمله شرح تصفیه آب هنگام مسافرت.

بوعلی سینا در قانون به نكات خاصی اشاره میكند كه پیش و حتی پس از آن دوره، به آنها توجه چندانی نمیشده است.

 

قانون از منظر دیگران

کتاب قانون مورد مدح بزرگان عرصه دانش و طب قرار گرفته است که مواردی را ملاحظه می فرمایید:

دیدگاه عروضی سمرقندی

نظامی عروضی آورده است كه اگر بقراط و جالینوس زنده شوند روا بُوَد كه پیش این كتاب سجده كنند. او به نقل از قدما روایت میكند كه «طبیبی مجلد اول از قانون بدانسته باشد و سن او به اربعین كشد اهل اعتماد بود».

آقابزرگ تهرانی

ترجمه های قانون

كتاب قانون را ژراردوی كرمونایی در سال 1187 به لاتینی برگرداند. پیش از آن، این كتاب را به فرمان اسقف اعظم تولدو، ریموند، در 1151 م به لاتینی ترجمه كرده بودند. آندرئا آلپاكو در سال 1520 یا 1521 م اثر بوعلی را به لاتینی برگرداند. قانون در نیمه آخر قرن پانزدهم، شانزده بار و در قرن شانزدهم میلادی بیش از بیست بار تجدید چاپ شد.

ترجمه عبری كتاب مذكور را یوسف لوركی در سال 1491 م در ناپل انجام داد و در همان جا منتشر شد. كتاب قانون را ملا فتح الله فخرالدین شیرازی در 1306 ق به فارسی برگرداند و این ترجمه در لكنهو چاپ شد. ترجمه‌ای دیگر نیز از مترجمی نامعلوم منتشر شده است.

از ترجمه ها و پژوهشهای متأخر نیز میتوان به نمونه هایی اشاره كرد:

1. ترجمه كتاب اول قانون از كامرون گرونر.

2. ترجمه قسمت تشریح الاعضاء از پ. دوكنینگ. وی مبحث مربوط به كلیه و مثانه را ترجمه كرده است.

3. ترجمه فن سوم از كتاب سوم از هیرشبرگ و لیپر،  درباره بیماریهای چشم در سال1902 م در آلمان منتشرشد .

4. ترجمه كتاب پنجم از زونت هایمر.

5. ترجمه قانون به فارسی از عبدالرحمان شرفكندی.

6. ترجمه بخش تشریح از كوپینگ در سال 1900 م به فرانسه.

 

 

شروح قانون

بر قانون شروح فراوانی نگاشته شده‌است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

شرح قطب الدین شیرازی.

1. شرح ابوعبید عبدالواحد جوزجانی؛ شاگرد بوعلی سینا.

2. شرح علی بن رضوان (متوفی 460 ق).

3. شرح فخر الدین رازی (متوفی 606 ق).

4. شرح ابراهیم بن علی بن محمد سلمی القطب المصری در قرن هفتم هجری.

5. شرح نجم الدین احمد نخجوانی.

6. شرح محمد بن محمود آملی (متوفی 753 ق).

7. شرح سعد الدین محمد فارسی.

8. شرح فخر الدین محمد خجندی.

9. شرح جمال الدین حلی.

10. شرح رفیعالدین كیلی.

11. شرح یعقوب بن اسحاق ساوی یا السامری در قرن هفتم هجری.

12. شرح ابوالفرج یعقوب بن اسحاق و معروف به ابن القف.

13. شرح محمد بن عبدالله آقسرایی در قرن هشتم هجری.

14. شرح حكیم علی گیلانی یا جیلانی در قرن دهم هجری.

15. شرح كلیات قانون از سدید الدین كازرونی (متوفی 745 ق).

16. شرح ابوالفضایل محمد بن نامور خونجی (متوفی 646 ق ).

17. شرح علی بن عبدالرحمان مشهور به زین العرب المصری (متوفی 770 ق).

18. شرح عزیز الدین رازی.

19. شرح قطب الدین ابراهیم مصری.

20. شرح مسیح الملك یا حكیم شفایی خان بن حكیم عبدالشافی خان.

21. شرح هبهالله بن جمنی.

22. شرح محمود بن مسعود بن مصلح فارسی كازرونی معروف به قطب الدین شیرازی (متوفی 710 یا 716 ق) به نام تحفه السعدیه.

23. شرح افضل الدین جوینی.

24. شرح ربیع الدین عبدالعزیز چلپی.

25. شرح اسحاق خان بن اسماعیل خان دهلوی (در قرن دوازدهم هجری) و با نام غایه المفهوم فی تدبیر المحموم.

26. شرح و حاشیه بر قانون از ضیاء الدین بن بهاء الدین شجاعی.

خلاصه ها

خلاصه هایی نیز از این كتاب تهیه شده كه برخی از آنها چنین است:

1. مختصر القانون از ابوعلی محمد بن یوسف بن شرف الدین.

2. خلاصه القانون از ابوسعید بن ابی السرور الاسرائیلی السامری العسقلانی.

3. موجز ابن نفیس . نویسنده در خلاصه خود از قانون، گردش خون كوچك بین قلب و ریه ها را توضیح میدهد. بعدها ویلیام هاروی گردش كامل خون را در بدن با توجه به آرای بوعلی و ابننفیس اثبات كرد[.

4. التشریح المكنون فی تنقیه القانون اثر هبهالله ابن جمیع اسرائیلی.

.5 الفصول الایلاقیه تألیف محمد بن یوسف ایلاقی (متوفی 460 ق).

6. قانونچه یا القانونچی فی الطب از محمود بن عمر چغمینی (متوفی 745 ق).

7. صفوه و اقتضاب و تلخیصی از اثر دوم به نام انتخاب الاقتضاب.

چاپ قانون

قانون نخست بار در شهر رم با كتاب نجات بوعلی در دو مجلد، در سال 1593م منتشر شد. پس از آن در سال 1290 ق در قاهره، در 1294 ق در بولاق (ممتازترین چاپ)، در 1296 ق در تهران، در سال 1307 و 1324 ق در لكنهو، در سال 1905 م و با شرح فارسی آن در لاهور و كتاب چهارم قانون با شرح فارسی اش در سالهای 1274 و 1296 و 1298 ق در لكنهو منتشر گردیده است.

 

 


t

 

  تصویر فوق بیماریهای تناسلی مردان از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

منی چیست و از كجا امده؟

نشانی  مزاج طبیعی ابزار آب پشت

فواید جماع

زیان های جماع

اسلوب و رویه بد در جماع

اوقات جماع

اوقاتی كه باید از جماع بپرهیزند

زمان و مكان جماع

آب پشت بی بهره

كاهش نیروی جنسی

 نشانی های ناتوانی جنسی

دستورات تقویت نیروی جنسی

درمان ناتوانی جنسی

داروهای تک و ساده در تقویت غریزه جنسی

"نسخه دیگر كه بسیار اثربخش است :

داروهای تركیبی در تقویت غریزه جنسی"

داروهای  تقویت جنسی قطره ای و مالیدنی

داروهای حقنَه ای تقویت جنسی

غذاهای تقویت نیروی جنسی

شربت های نیروبخش غریزه جنسی

اشتهای جماع

نشانی ها جماع بیش از حد طبیعی

درمان جماع بیش از حد طبیعی

  ریزش مواد زیاد از آلت تناسلی

نشانی ها ریزش مواد زیاد از آلت تناسلی

درمان ریزش مواد زیاد از آلت تناسلی

خواب های جنسی

آب پشت كم و نخ مانند

زیان دیدن از جماع و از ترك جماع

درمان زیان دیدن از جماع و از ترك جماع

برخیزاندن آلت تناسلی بدون آرزوی جنسی

نشانی ها ی فرسیموس

درمان فرسیموس

دفع مدفوع به هنگام جماع

درمان دفع مدفوع به هنگام جماع

بیماری اُبنه

نر ماده

آموزش مسائل جنسی

  لذت مرد و زن در جماع

بزرگ كردن ذكر

تنگ كننده های فرج

ورم گرم در بیضه

درمان ورم گرم در بیضه

دستوراستعمال رساننده های ورم بیضه

ورم سرد در بیضه

ورم سخت بیضه و درمانش

عاقوناارساطون

درمان عاقوناارساطون

درد ذکر و بیضه

نشانی ها   درد ذکر و بیضه

درمان درد ذکر و بیضه

بزرگ شدن بیضه ها و درمان

كوچك شدن بیضه ها و درمان

سایر بیماری های بیضه

قرحه ذكر و بیضه و مقعد

درمان قرحه ذكر

قرحه های داخل ذكر

    خارش در ذكر

  ورم گرم ذكر

ورم سرد ذكر

ترک پوست ذكر و اطرافش

درمان درد در ذكر

    زگیل بر ذَكَر

  كجی در ذكر

تشریح بیضه و آوند منی

آلت تناسلی  چیست؟

برخاستن ذَكر


b

 تصویر فوق ابزار بچه آور از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

تشریح زِهدان

مراحل تکامل جنین

چه جنینی نرینه از كارخانه بیرون می آید؟

جنین كوتاه قد و قامت

دو قلو یا چندقلو

مهاجرت از وطن بچه

وسیله سفر جنین به خارج

زِهدان و بیماریهایش

نازایی و دشوارزایی

تخم بهره بار آوری ندارد

سبب نازایی در خود زِهدان

سبب نازایی از اندامان جنین سازی

سبب از اشتباهاتی در جِماع

 نشانی های ناباروری

تخم خوب و درست و بارآور

نشانی های آب پشت سالم

نشانی های خون حیض

حیض و عادت ماهانه

سیلان بیش از حد خون

 خو نریزی بیش از حد زِهدان طبیعی

درمان نزیف و تنظیم حیض

داروها درمان نزیف خون

غذای و داروی زنی كه نزیف خون دارد

تنظیم حیض

  قَرحه و تعفن زهدان

تعفن زهدان؟

خوره در زِهدان

درمان قَرحه زِهدان

بكارت برداشته شدگان

 ترک زِهدان

"نشانی های

 ترک زِهدان"

  درمان ترک زِهدان

خارش زِهدان زنان

درمان خارش زِهدان زنان

بواسیر زِهدان

"نشانی های

 بواسیر زِهدان"

  درمان بواسیر زِهدان

ناتوانی و درمان زِهدان

درد زِهدان

سیلان زِهدان

درمان  سیلان زِهدان

بندآمدن و كاهش حیض

سبب كم خونی چیست ؟

سبب راه بندان

پیامدهای بندآمدن خون حیض

 بندآمدن خون حیض؟

درمان بندآمدن خون حیض

موانع باردار شدن

درمان نسفتنی

دستورعمل جراحی نسفتنی

بیرون زدن زِهدان

 پیامدها  بیرون زدن زِهدان

درمان بیرون زدن زِهدان

انحراف و كج شدن زِهدان

درمان  انحراف و كج شدن زِهدان

ورم گرم زِهدان

"نشانی های

 ورم گرم زِهدان"

درمان ورم گرم در زِهدان

ورم بلغمی زِهدان

ورم سخت زِهدان

درمان ورم سخت زِهدان

خفگی زِهدان

"نشانی های

 خفگی زِهدان"

درمان  خفگی زِهدان

بواسیر و جوش و غیره در زِهدان

درمان بواسیر زِهدان

درمان میخچه های زِهدان

زیاده گوشت و درازی چچوله

درمان زیاده گوشت و درازی چچوله

آب در زِهدان

درمان آب در زِهدان

بادكردگی زِهدان

"نشانی های

 بادكردگی زِهدان"

درمان بادكردگی زِهدان

 باد زِهدان


b

تصویر فوق بیماریهای اطراف بدن از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

ثرب و هر دو صفاق

 فتق و شبیه فتق

نشانی های فتق به طور عموم

 نشانی های فتق گوشتی

ادره دوالی(پاغُر)

درمان فتق

درمان فتق آبی

درمان فتق بادی

فتق نافی

نشانی ها  فتق نافی

درمان فتق نافی

كوژی و بادافرسه

سبب از جا در رفتن مهره پشت از چیست ؟

نشانی ها كوژی و بادافرسه

درمان كوژی و بادافرسه

واریس

پاغُرپاو بقیه اعضای پا

نشانی های پاغر

  درمان پاغُر

درمان واریس یا دوالی

پشت درد

نشانی های درد پشت

درمان درد پشت

درد تهیگاه

درد مفاصل

پاشنه درد

ناتوانی پا

عرق النسا

نشانی ها درد مفاصل

درمان درد مفاصل

اسهال درمان درد مفاصل

حمام كردن بیماران درد مفاصل

مسكن درد مفاصل

داروهای مخدر مسكن درد مفاصل

"سایر داروهای

 درد مفاصل"

درمان مفاصل خشكیده و متحجرشده

درمان زمینگیری و از پا افتادگی

پرهیز از درد مفاصل

درمان عرق النسا

جوش چاتلانقوشی درساق پا

بیماری ناخن ها

درمان كژدمه

كوبیدگی و درد ناخن

خارش و بادكردگی ناخنها


t

تصویر فوق تبها به طور عام از نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید .

تب چیست؟

انواع مختلف حالات تب

تن پذیرای تب

مراحل حالات تب

چگونگی و مراحل بیماری

علائم تب بیمار

سبب های طولانی شدن دوران تب

تبهای روزانه به طور عموم

تشخیص تب های روزانه

علائم تب روزانه

درمان تب روزانه به طور كلّی

انواع تب روزانه

تب اندوهی و درمان

تب همی یا اهتمامی

تب فكری

تب خشمناكی و درمان آن

تب روزانه ناشی از بی خوابی

تب خواب و تنبلی

تب شادی

تب ترسیدن

تب خستگی

تب ناشی از پاك سازی

تب ناشی از درد

تب پیامد غش كردن

تب گرسنگی

تب ناشی از تشنگی

تب آوردنی هادر بدن

 راه بندانی که سبب تب می شود؟

تب لتانبانی و پرخوارگی

تب ورمی

تب چرک و زبری بدن

تب گرما

تب خشكی از سرما

تب خشكی بدن كه از آب باشد

تب ناشی از شراب نوشی

تب ناشی از تغذیه

عفونت چیست و چگونه پدید می آید

تغییرات نبض در حالت تب های عفونی

نشانی های تب عفونی

تب ملیله چیست ؟

تب عفونی حالات گوناگون دارد

نشانی های تب همیشگی

همكاری و جدائی تب های عفونی

تب نوبه یك اندر میان

نشانی از روی آورهای تب

توضیح اصطلاحات ویژه به تب

  درمان تب عفونی به طور كلی

غذای تبداران عفونی

اسكنجبین

آبجو و تغذیه بیماران

درمان تب های حاد

غذای بیمارتب های حاد

روی آورهای پیامد تب شدید

تب و لرز شدید

تعریق شدید در حالت تب

خونریزی شدید بینی  بیمار تب دار

تدبیر استفراغ شدید در حالت تب

اسهال تبداران

تب و تشنگی

خواب آلودگی تبدار

سر سنگینی تب دار

بی خوابی تبداران و غیرتبداران

احساس درد شكم

زبری و چسبندگی زبان

عطسه متوالی

سردرد در حالت تب

سرفه تبداران

بی اشتهایی تبداران

 زبان باردار

غش كردن تبدار

تنگ نفسی تبدار

افسردگی زیاد تبدار

دشواربلعی تبدار

دست و پا سرد شدن تبدار

تب صفرایی به طور كلی

تب سوزان و درمان آن

تب عفونی خونی ودرمان آن

تب بلغمی و مراحل درمان آن

تب غشی خلطی

تب غشی دقی نازک

تب روزانه و تب شبانه

مراحل درمان تب بلغمی

مراحل درمان تب ططرطاوس

تب های نوبتی دیگر

تب دِق و مراحل درمان آن

تب دق پیری و مراحل درمان آن

تب های وبایی و شبه وبایی

بیماری آبله

بیماری سرخک

غذا ونسخ آبله یا سرخک

روی آورهای آبله و درمان آن ها

درمان  اثر قرحه وآبله روی پوست

تب های ورمی

تب های تركیبی(شطرالغب)


p

تصویر فوق پیش بینی حال بیمار از نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و همانطور که در شکل ملاحظه میفرمانید فهرست لیست مطالب این فصل در قسمت سمت راست قرار دارد و شرح آن مطلب در سمت چپ  تصویر  و شما میتوانیدیا از انتخاب مستقیم مطلب از لیست و با با دوروش جستجو  روش یکم جستجوی از لیست و دوم جستجوی کامل  از متن به اطلاعاتمورد نظرتان برسید و نسخه مورد نیازتان را از نرم افزار دریافت بفرمائید

بحران چیست ؟

نشانیهای بحران به طور عموم

 نشانی های عمومی و خصوصی بحران

نشانیهای بحران همراه عرق كردن

نشانیهای بحران ادراری

نشانیهای بحران مدفوعی

بحران از راه زِهدان

بحران از راه خونریزی رگ های مقعد

بحران انتقالی

نشانیهای بحران خراجی

شرح احوال خراج بحرانی

تشنج از اثر بحران

لرزش تب بحرانی

نشانیهای بحران خوب

گزارش از بحران بد

نتایج بحران بد

نشانیها و نتایج پختگی ماده بیماری

نشانیهای به طور عام

نشانیهای خوب

نشانیهای بد

نشانی از سیما و رنگ بیمار

نشانیها از سردرد

نشان از حواسّ بیمار

نشانیها از چشم

نشانیها از بینی

نشانیها از گوش

نشانی از دندان و دهان

نشانی از زبان و اطراف آن

نشانی از گلو و مری

نشانیهای حاصل از معده و دهانه معده

نشانیهای موجود ازتنفس بیمار

نشانی از رگها

نشانیها از  سستی بدن بیمار

دراز كشیدن بیمار

نشانیها از پوست

نشانی از شكم و اطراف آن

نشانی از مقعد

نشانی از ذكر و بیضه

نشانی از زِهدان

نشان از دست و پا

نشانی از خواب و بیداری

نشان از كار دست

نشان از احساس درد

نشان از صدا و خاموشی

نشان از هوش

نشان از حركات

نشانی از اوهام

نشانی از خمیازه

نشانی از رو یا

نشان از اشتها و تشنگی

نشان از یرقان

نشان از ورمها

نشان از شكل جوشها

نشان از لرزش تب

نشانی از تخلیه

نشان از عرق

اندامان عرق زا

اوقات عرق كردن

نشانی جستن از عرق

نشانیها از نبض

نشانی از خونریزی بینی

نشان از چگونگی خونریزی بینی

نشان از عطسه

نشان جستن از مدفوع

نشان از رنگ مدفوع

نتیجه گیری از قَی

نشان از رنگ قَی كرده

نشان از ادرار

ادرارازحیث چندی

ادرار كم مایه

تیره رنگی وپرمایگی ادرار

ادرار سفید در بیماریهای حاد

ادرار سیاه در تبهای شدید

ادرار سرخ

ته نشین ادرار

نشانی از ادرار به طور عام

عمل ادرار كردن

ادرار بد و ناپسند

نشان از بیماریها به طور كلّی

نشان از طولانی شدن بیماری

نشان از بحران و غیر بحران

برگشتن بیماری

نشان از برگشتن بیماری

سببهای مرگ

مرگ در اثنای حالات تب

مرگ بدون بحران

تازه از بیماری برخواستگان

دستورالعمل برای نوشفایافته

رژیم غذایی نوشفایافته

حركتهای بیماری

شروع بیماری و برآورد روز بحران

سر وقتهای بحران

روزهای بحران نسبت به یكدیگر

روزهای میانگین در بحران

روزهای بحرانی وسط

روزهای خوب و بد برای بحران

روزهایی كه اصلاً بحرانی نیستند

روزهای آژیر بحران

شناسایی بحران نامعلوم

روز بحران و نوع بیماری


دوشنبه 4 شهریور 1392

قیمت نرم افزار و نحوه خرید

   نوشته شده توسط: مهندس سید رحمت الله انصاری    

قیمت نرم افزار و نحوه خرید 

  قیمت  نرم افزار مبلغ   هفتادوپنج هزار تومان میباشد که این مبلغ بدون احتساب   هزینه ارسال پستی نرم افزار به سراسر کشور می باشد. هزینه نرم افزار       هفتادو پنج هزار تومان مطابق با      (مبلغ 75۰۰۰۰ ریال) را به حساب  بانک ملی ایران، شماره کارت 6037991824700979 بنام  رحمت الله انصاری واریز کرده و شماره فیش و آدرس خودرا را از طریق همراه09123382295 اعلام نمایید تا نرم افزار برای شما ارسال شود.

توجه : هزینه ارسال پستی مبلغ هفت هزار تومان به مبلغ فوق اضافه شود .

 

نکات قابل توجه:

 1- غیر از شماره حساب فوق در سایت     www.ansari110.com     شماره حساب دیگری برای خرید  مستقیم نرم افزار قانون طب ابوعلی سینا وجود ندارد.

 3- جهت تماس و خدمات پشتیبانی همه روزه غیر از تعطیلات از ساعت 9صبح الی 8 بعد از ظهر با شماره 09123382295 تماس حاصل فرمایید.